tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO / VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Znanje v osrčju narave.

Informativni dnevi bodo v

petek, 16. 2. 2024 ob 9.00 in ob 15.00 ter v soboto, 17. 2. 2024 ob 9.00

Zakaj izbrati gimnazijo na BC Naklo?

Biotehniški center Naklo je središče za znanje v osrčju narave!

RAZISKOVANJE

BC Naklo ima dobro opremljene laboratorije, ki ob mentorski podpori učitelja omogočajo raziskovanje na različnih naravoslovnih področjih. Gimnazijci raziskovalne naloge predstavljajo na Krkinih nagradah in na gibanju Znanost mladini.

MEDNARODNI PROJEKTI

Gimnazijce vključujemo v mednarodne projekte, kjer spoznavajo evropske vrstnike. Sodelujemo z zamejsko Slovenijo. Vsako leto gimnazijci sodelujejo pri organizaciji izbirne ekskurzije v tujino.

KARIERNI RAZVOJ

Vsi skupaj gradimo dobre odnose. Na ekskurzijah, taborih, pri kulturnih in športnih vsebinah odkrivamo močna področja posameznika. Posebno skrb posvečamo nadarjenim in oblikovanju karierne mape.

Opis gimnazijskega programa

Gimnazijcu v Biotehniškem centru Naklo zagotavljamo optimalni razvoj njegovih sposobnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti in njegove specifične nadarjenosti. Mladega človeka vzgajamo v strpno, humano, tolerantno in odgovorno osebnost, ki je sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi.

  • Naši temeljni stebri dela so:
OSEBNOSTNI IN KARIERNI RAZVOJ MLADOSTNIKA

Posebno skrb posvečamo nadarjenim dijakom, ki se udeležujejo različnih tekmovanj in natečajev. Gimnazijci s pomočjo mentorjev razrednikov v štirih letih izdelajo karierno mapo, ki jo izpolnijo s svojimi izobraževalnimi in kariernimi cilji ter dosežki. Ponudimo jim priložnost, da se izkažejo pri organizaciji in vodenju različnih prireditev, delovanju šolske dijaške skupnosti, izdajanju dveh šolskih glasil, razvijanju in ohranjanju šolskih običajev.

PRIPRAVA NA IZBRANI ŠTUDIJ

Uporabljamo e-učilnice. Medpredmetno povezovanje dijakom omogoča povezovanje različnih znanj. Delo v skupinah in reševanje problemov poleg pridobitve kakovostnega znanja gimnazijce nauči uspešnega sodelovanja v skupini.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Gimnazijce vključujemo v projekte mednarodnega sodelovanja Erasmus+, The Living Rainforest, eTwinning …, kjer spoznavajo evropske vrstnike. Sodelujemo z zamejsko Slovenijo. Vsako leto gimnazijci sodelujejo pri organizaciji izbirnih ekskurzij v tujino.

PESTER NABOR IZBIRNIH VSEBIN

Dijaki se skupaj z razrednikom udeležujejo večdnevnih taborov, na katerih poleg veščin med seboj stkejo globlje vezi. Nabor športnih in kulturnih dni ter ekskurzij po Sloveniji je raznolik. Na šoli delujejo številni krožki. Dijaki soustvarjajo šolsko glasilo Mlade brazde in The sky is the limit.

LABORATORIJSKO IN TERENSKO DELO

Pri naravoslovnih predmetih, laboratorijskih vajah in na ekskurzijah razvijamo spretnosti in veščine, ki so potrebne za samostojno in skupinsko raziskovalno delo. Okolica šole s svojimi raznovrstnimi možnostmi predstavlja teren za učenje na podlagi izkušenj in raziskovanja (šolski ribnik, akvaponika, travniški in gozdni ekosistemi).

VKLJUČEVANJE KLJUČNIH KOMPETENC 

Vključevanje ključnih kompetenc 21. stoletja v vsakodnevno učenje. Sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost in kulturna zavest in izražanje.

PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO TER VKLJUČEVANJE V REALNE ŽIVLJENJSKE SITUACIJE

Dijake spodbujamo k projektnemu in raziskovalnemu delu. Spodbujamo projektno in raziskovalno razvojno delo v povezavi z možnostmi v okviru našega centra in mednarodnega prostora, v katerem delujemo.

Želim izvedeti več o gimnazijskem programu.

Pridružite se nam.

Dodatne informacije o informativnih dnevih:

Naši cilji so:

Zagotavljati optimalni razvoj sposobnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti in specifične nadarjenosti.

Spodbujati vedoželjnost, učenje tujih jezikov, pozitivne vrednote, ki temeljijo na slovenski in evropski tradiciji in slovensko identiteto.

Razvijati skupinsko delo, sodelovanje in komuniciranje. Razvijamo tehniško razmišljanje in veselje ter interes za področje tehnike.

Želimo, da je vaša odločitev jasna, zato vas vabimo, da prediskutirate odprta vprašanja in dileme skupaj z nami. Kontaktirajte nas in z veseljem se bomo pogovorili in vam olajšali odločitev.

Video predstavitev

gimnazije BC Naklo

Mnenja zadovoljnih dijakov

Matej

Vključil sem se v mednarodni projekt SLAVIT in se v 2. letniku udeležil dvotedenske izmenjave v Trstu. Izkušnje sem nabiral tudi v Biosfernem parku Nockberge v Avstriji. Uspelo mi je pridobiti zlato geografsko priznanje, kar je bilo seveda super za ohranitev Zoisove štipendije.

Anej

Zelo rad imam projektne dneve. Takrat učitelji za nas pripravijo različne zanimive delavnice. Najrajši imam naravoslovne delavnice, ki potekajo v šolskih laboratorijih. Na koncu svoje delo predstavimo drugim skupinam.

Lara

V 4. letniku biotehniške gimnazije smo tri sošolke, Maša, Neža in jaz, v raziskovalni nalogi dokazovale antimikotično delovanje vodnih ekstraktov na kvasovko Candida albicans. Raziskovalno nalogo smo predstavile na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev Gibanje znanost mladini ter za njo poleg srebrnega državnega priznanja prejele tudi Krkino nagrado

Nadja

V drugem in tretjem letniku smo se v razredu zelo povezali na naravoslovnem in športnem taboru. Ob večerih smo zakurili ogenj, peli pesmi in igrali odbojko.«”

KONTAKT

Biotehniški center Naklo

Srednja šola, Strahinj 99, 4202 Naklo

Šolska svetovalka:

Telefon: 04 277 21 24 Mobitel: 070 464 747 


Ravnateljica Andreja Ahčin,  andreja.ahcin@bc-naklo.si

© Biotehniški center Naklo | Produkcija PNV d.o.o.