tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO / SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA

Znanje v osrčju narave.

Informativni dnevi za izbiro poklicnega ali strokovnega programa na srednji strokovni šoli

Petek, 16. 2. 2024, ob 9.00 in ob 15.00 ter v soboto, 17. 2. 2024, ob 9.00.

 HORTIKULTURA

KMETIJSTVO

NARAVOVARSTVO

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI


Zakaj izbrati srednjo poklicno in strokovno šolo BC Naklo?

Biotehniški center Naklo je središče za znanje v osrčju narave!

UČIMO SE ZA ŽIVLJENJE

Na šoli pridobite znanja povezana z naravo, prehrano, rastlinami, živalmi in tehniko. Že tekom šolanja načrtujete svojo nadaljnjo karierno pot. Učitelji in ostali zaposleni znamo prisluhniti potrebam posameznika.

VELIKO PRAKSE

Praksa poteka v šolskih delavnicah, na šolskem posestvu in pri delodajalcih. Znamo povezati teorijo in prakso. Dobro sodelujemo z delovišči. Prakso lahko opravite tudi na sorodni šoli v tujini.

DOBRA DRUŽBA

Šolo dijaki obiskujete v čudovitem okolju, ki nudi veliko možnosti za prijetno druženje tudi v času odmorov. Odprti smo za čezmejno sodelovanje in sklepamo številna mednarodna prijateljstva.

Izobraževalni programi na srednji poklicni in strokovni šoli

Pri nas izvajamo poklicne in strokovne programe v 15-tih različnih programih. Izvajamo en nižje-poklicni program, 7 poklicnih programov, 4 srednjih strokovnih programov in 3 poklicno tehniških programov. Spodaj si preberite več o posameznem programu.

V sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih poteka kakovosten pouk. V teh okoljih razvijamo ustvarjalno in kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov, analitičnega oz. sintetičnega in sistemskega razmišljanja, sistematičnosti, presoje, inovativnosti, komunikativnosti.

Naravovarstveni tehnik

Kaj delamo naravovarstveni tehniki?

 • Prepoznavamo in popisujemo organizme na terenu, preučujemo vpliv posamezne dejavnosti v prostoru na naravo in procese v njej.
 • Opravljamo vzdrževalna dela na vodni učni poti, v učilnici v naravi in v medonosnem vrtu.
 • Izvajamo kemijske in biološke analize vode, zraka in tal v laboratorijih in na terenu.
 • Pripravljamo predloge uporabe obnovljivih virov energije.
 • Popisujemo naravne vrednote in zavarovana območja v šolskem in domačem okolju z uporabo baz naravovarstvenih podatkov.
 • Pripravljamo predloge varovanja in promocije naravnih vrednot.
 • Urimo se v usklajevanju interesov različnih skupin.
 • Spoznavamo uporabno naravovarstveno zakonodajo.
 • Urimo se v vodenju različnih skupin v naravi.
 • Pripravljamo naravovarstveno-turistične ponudbe vodenj v narav.
Živilsko - prehranski tehnik

Kaj delamo živilsko-prehranski tehniki?

 • Obravnavamo lastnosti živil rastlinskega in živalskega izvora.
 • Spoznavamo priporočila zdravega in uravnoteženega prehranjevanja.
 • Seznanimo se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil.
 • V specializiranih laboratorijih kontroliramo kakovost izbranih živil.
 • V šolskih delavnicah: pekarski, slaščičarski, sadjarski, mlekarski, mesarski in razvojni delavnici spoznavamo tehnološke postopke izdelave živil.
 • Izdelana živila pokušamo in senzorično ocenimo.
 • Pakiramo, označujemo in prodajamo svoje izdelke.
 • Načrtujemo uravnotežene jedilnike.
 • Obiskujemo različne živilske obrate in spoznavamo potek dela v njih.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.
Kmetijsko - podjetniški tehnik

Kaj delamo kmetijsko podjetniški tehniki?

 • Načrtujemo, vodimo in spremljamo dela v rastlinski in živalski proizvodnji.
 • Načrtujmo kmetijsko pridelavo in rejo živali ter pridelujemo poljščine, sadje, krmo ter redimo živali.
 • Delamo s kmetijsko mehanizacijo in opravljamo manjša popravila strojev.
 • Delamo v delavnici za obdelavo lesa.
 • Predeljujemo mleko v mlečne izdelke, predeljujemo sadje.
Hortikulturni tehnik

Kaj delamo hortikulturni tehniki?

 • Spoznavamo rastne dejavnike, predvsem odziv rastlin nanje.
 • Razmnožujemo in gojimo vse vrste okrasnih zelnatih rastlin.
 • Razmnožujemo in gojimo vse vrste okrasnih lesnatih rastlin.
 • Razmnožujemo in gojimo zelenjavo, zelišča in sadne rastline.
 • Načrtujemo pridelovanje in oskrbo sadik.
 • Prepoznavamo in zatiramo rastlinske bolezni in škodljivce.
 • Uporablja vrtnarske orodja, stroje in naprave.
 • Oblikujemo, načrtujemo in zasajamo vrtove.
 • Načrtujemo nakup potrebnega materiala, izkoriščenost prostorov, potek proizvodnje, prodaje in transporta hortikulturnih izdelkov/pridelkov.
 • Svetujemo strankam pri prodaji izdelkov in storitev.
 • Tržimo svoje pridelke, izdelke in storitve.
 • S cvetjem in lončnicami krasimo bivalne in poslovne prostore.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.
Cvetličar

Kaj delamo cvetličarji?

 • Spoznavamo vse vrste okrasnih rastlin, poudarek pa je na rezanem cvetju in lončnicah.
 • Oblikujemo vse vrste cvetja, zelenja in lončnic.
 • Oblikujemo in izdelujemo vse vrste cvetličnih vezav – šopke, aranžmaje, vence …
 • Oskrbujemo lončnice in zasajamo in oskrbujemo nasadke.
 • Pripravljamo in izdelujemo aranžerski material.
 • Aranžiramo darila.
 • Krasimo bivalne in poslovne prostore.
 • Ustvarjamo s cvetjem in rastlinami.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.
Vrtnar

Kaj delamo vrtnarji?    

 • Spoznavamo rastne dejavnike.
 • Razmnožujemo in gojimo vse vrste okrasnih zelnatih rastlin.
 • Razmnožujemo in gojimo vse vrste okrasnih lesnatih rastlin.
 • Pridelujemo zelenjavo in jo pripravljamo za prodajo ali predelavo.
 • Pridelujemo zelišča, jih sušimo in pakiramo.
 • Oskrbujemo sadike okrasnih zelnatih in lesnatih rastlin.
 • Rastline zaščitimo pred najbolj pogostimi boleznimi in škodljivci.
 • Učimo se osnov uporabe vrtnarskih orodij in naprav.
 • Oskrbujemo lončnice in zasajamo in oskrbujemo nasadke.
 • Zasadimo, uredimo in vzdržujemo zelene površine.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.
Pek

Kaj delamo peki?

 • Spoznavamo lastnosti živil, predvsem moke.
 • Seznanimo se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil.
 • Zamesimo različne vrste testa.
 • Oblikujemo štruce in hlebce.
 • Oblikujemo pekovsko pecivo: bombice, štručke, žemlje, kajzerice, lepinje, slanike ipd.
 • Oblikujemo slaščičarsko kvašeno pecivo: rogljičke, žepke, buhtlje, osja gnezda, potice ipd.
 • Oblikovano testo pečemo v različnih pečeh.
 • Pakiramo, označujemo in prodajamo svoje izdelke.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.
Slaščičar

Kaj delamo slaščičarji?

 • Spoznavamo lastnosti živil, predvsem moke, sladkorja, smetane in čokolade.
 • Seznanimo se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil.
 • Pripravimo različne vrste testa, mas, nadevov in prelivov.
 • Izdelamo različne piškote in druge vrste trajnega peciva.
 • Izdelamo sladice: pite, potice, rolade, torte ipd.
 • Izdelke okrasimo.
 • Pakiramo, označujemo in prodajamo svoje izdelke.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.
Mesar

Kaj delamo mesarji?

 • Spoznavamo lastnosti živil.
 • Seznanimo se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil.
 • Razsekujemo, izkoščujemo, obdelujemo in kategoriziramo meso.
 • izdelujemo presne, toplotno obdelane in sušene mesnine.
 • Pakiramo in označujemo izdelke.
 • Skladiščimo meso in mesnine.
 • Prodajamo meso in mesnine.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.
Gospodar na podeželju

Kaj delamo gospodarji na podeželju?

 • Upravljamo in vodimo kmetijo.
 • Skrbimo za vzrejo domačih živali.
 • Pridelujemo poljščine in krmo.
 • Vzgajamo sadno drevje in zelenjavo.
 • Predelujemo sadje in mleko.
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Kaj delamo mehaniki kmetijskih in delovnih strojev?

 • Ugotavljamo napake na mehanskih in električnih sklopih ter napravah.
 • Vzdržujemo pnevmatike in platišča.
 • Izberemo diagnostične metode in postopke.
 • Skrbimo za čiščenje mehanizacije.
 • Montaža in vzdrževanje kmetijskih in ostalih delovnih prostorov.
Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Kaj delamo pomočniki v biotehniki in oskrbi?

 • Pripravljamo prostor za pogostitev.
 • Postrežemo gostu pripravljene jedi in pijačo.
 • Pripravljamo živila za nadaljnjo obdelavo, kuhanje ali peko.
 • Po navodilih pripravimo enostavnejše jedi.
 • Čistimo in urejamo prostore.
 • Vzdržujemo tekstilne izdelke (peremo in likamo).
 • Naučimo se nuditi osnovno oskrbo staremu ali bolnemu človeku na njegovem domu.
 • Oskrbujemo živali.
 • Oskrbujemo rastline.

Želim izvedeti več o poklicnih in strokovnih programih.

Pridružite se nam.

Dodatne informacije o informativnih dnevih:

Prizadevamo si za:

Osebnostni in karierni razvoj dijakov

Razvijanje podjetniških kompetenc s praktičnim delom

Prenos znanja preko mentorstva

Razvijanje poklicnih kompetenc v tesnem sodelovanju z gospodarstvo

Pridobivanje mednarodnih izkušenj z izmenjavo dijakov

Povezovanje dijakov in razvoj komunikacijskih veščine

Pridobivanje neformalno pridobljenega znanja dijakov

Želimo, da je vaša odločitev jasna, zato vas vabimo, da prediskutirate odprta vprašanja in dileme skupaj z nami. Kontaktirajte nas in z veseljem se bomo pogovorili in vam olajšali odločitev.

VIDEO PREDSTAVITEV BC NAKLO

Mnenja zadovoljnih dijakov

Laura

Cvetličarka

Za poklic cvetličarke sem se odločila, ker želim imeti v proste roke, ustvarjati, uresničevati želje strankam, jim delati veselje in prinašati srečo.

Jan

Bodoči vrtnar

Za poklic vrtnarja sem se odločil, ker rad vrtnarim, se ukvarjam z rastlinami, jih sadim, gojim. Pri teoriji in praksi se veliko naučim, posebno pa mi je všeč, da imamo veliko praktičnega pouka.

Klara

Bivša dijakinja BC Naklo

Za program hortikulturni tehnik bi se zagotovo še enkrat odločila, ker mi je dal podlago za življenje in dosti strokovnega znanja. V razredu sem dobila veliko prijateljev, učitelji pa mi bodo za vedno ostali v spominu.”

KONTAKT

Biotehniški center Naklo

Srednja šola, Strahinj 99, 4202 Naklo

Šolska svetovalka:

Telefon: 04 277 21 24 Mobitel: 070 464 747 


Ravnateljica Andreja Ahčin,  andreja.ahcin@bc-naklo.si

© Biotehniški center Naklo | Produkcija PNV d.o.o.