BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO / VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Znanje v osrčju narave.

thin

Zakaj študirati na višji šoli BC Naklo?

Biotehniški center Naklo je središče za znanje v osrčju narave!

PODJETNIŠKI PRISTOP

Študijski programi omogočajo pridobitev podjetniških, komunikacijskih in strokovnih veščin za uspešno in konkurenčno delo.

VELIKO PRAKTIČNIH VAJ

Veliko je praktičnih vaj na terenu, v laboratoriju in pri partnerjih. Omogočamo raziskovalno delo, razvoj prototipov in podjetniških idej v Green labu.

PRILAGODLJIVOST

Prilagodimo način študija in termine izpitnih rokov vsem, ki potrebujete fleksibilen način dela (npr. športniki). Z osebnim študijskim načrtom je možno tudi prehajanje med programi, za hitrejšo, pa tudi nekoliko bolj počasno dinamiko študija.

Študijski programi

Študij je zanimiv in praktično naravnan z veliko vaj v sodobno opremljenih predavalnicah, laboratorijih in z odličnimi mentorji in predavatelji. Programi so vrednoteni s 120 kreditnimi točkami. Raven strokovne izobrazbe je 6/1. Omogočamo študij in prakso v tujini v sklopu programa ERASMUS+. Študij v tujini ponuja posebno in zelo koristno izkušnjo.

Svoje znanje lahko nadgradite v praksi, na neformalnem usposabljanju in z nadaljevanjem študija na višji stopnji.

Upravljanje podeželja in krajine (UPK) - inženir upravljanja podeželja in krajine (inž. kmet. In kraj.)

Dolgoletne izkušnje dokazujejo pomen znanja na področju kmetijstva in ohranjaje krajine na podeželju. Vedno nove tehnologije, podnebne spremembe, odgovornost do okolja in družbe ter globalizacija poslovanja zahtevajo sodobne pristope, pri upravljanju in vodenju zaupanega. Raznolikost našega podeželja nas vodi tudi k bogati izbiri specializiranih znanj s področja živinoreje, rastlinske pridelave in sadjarstva. Omogočamo izbiro med številnimi izbirnimi vsebinami povezanimi z dopolnilnimi dejavnostmi.

Hortikultura (HOR) - inženir hortikulture (inž. hor.)

Gojenje zelenjave, cvetja, oblikovanje in vzdrževanje zelenih površin so izziv študenta Hortikulture. Tekom študija boste pridobili znanje o biologiji, pridelavi in vzgoji rastlin, načrtovanju dela in poslovanja. Spoznali boste predpise in zakone. Izbirate lahko med moduli: tehnologija hortikulturnih rastlin, krajinsko vrtnarstvo, oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami, upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami. Poleg tega pa lahko izberete še predmet po svoji izbiri.

Živilstvo in prehrana (ŽIP) – inženir živilstva in prehrane (inž. živil. in preh.)

Če vas zanima prehrana, dietetika in gastronomija ter sestava živil ali pa različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vin), živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija, je ta program prava izbira. Spoznali boste področje ekonomike, poslovnega odločanja in vodenja. Ne bo vam tuja niti komunikacija niti informatika. Študij zajema tudi področje zakonodaje v živilstvu. Nudimo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si v 2. letniku lahko, glede na vaše interese, izberete modul s področja prehrane ali s področja živilstva.

Naravovarstvo (NAR) – inženir naravovarstva (inž. nar.)

Podnebne spremembe, onesnaževanje zraka, vode, zemlje, omejeni viri ter izginjanje vrst so izziv naših diplomantov študija Naravovarstvo. Pri študiju tesno sodelujemo z Zavodom za varstvo narave, kot tudi našim največjim zavarovanim območjem Triglavskim narodnim parkom. Pobliže se boste spoznali z biologijo, biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi. Seveda ne bodo manjkale vsebine s področja komunikacije, zakonodaje in poslovanja. Poseben modul je namenjen Naravnim in obnovljivim virom energije. Študij je osnovan tako, da omogoča izbirnost med moduli in nekoliko več specializacije na posameznih področjih.

Želim izvedeti več o študiju.

Pridružite se nam, ne bo vam žal.

Informativni dnevi in svetovanja na daljavo za izbiro študija na višji strokovni šoli BC NAKLO.

Izvajamo štiri višješolske strokovne programe za redni in izredni študij:

 HORTIKULTURA

NARAVOVARSTVO

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

ŽIVILSTVO IN PREHRANA


Dodatne informacije o informativnih dnevih:

Naš cilj je:

usposobiti študente za inženirje s strokovno-teoretičnimi in praktično uporabnimi znanji,

izboljšati generične in poklicno-specifične kompetence za samostojno delo v manjših obratih,

oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in pripravi hrane,

oblikovati samozavest in odločitev za poslovne odločitve in reševanje konkretnih strokovnih problematik.

Želimo, da je vaša odločitev za študij jasna, zato vas vabimo, da prediskutirate odprta vprašanja in dileme skupaj z nami. Kontaktirajte nas in z veseljem se bomo pogovorili in vam olajšali odločitev.

VIDEO PREDSTAVITEV BC NAKLO

Mnenja zadovoljnih študentov

Tadej Šinkar

Naravovarstvo

V teku 400 ur praktičnega izobraževanja prvega letnika smo skupaj z ekipo sošolcev prisostvovali več delavnicam iz področja podjetništva in usmerjanja v samostojni razvoj. Med delom v podjetniškem inkubatorju sodi tudi tečaj opravljanja drona, s katerim smo se dodobra spoznali in ustvarili različne videoposnetke.

Janja Stopinšek Soroszy

Upravljanje podeželja in krajine

“ Dobila sem več ko sem pričakovala. Nekateri predavatelji so res izjemni. Tudi s sošolci smo se zelo povezali in se spodbujali pri študiju.”

Jure Kališnik

Hortikultura

“ V zelo kratkem času smo se tako »staropečeni« kot tisti novejšega datuma nalezli kolegialnosti in se podali v študentska leta. Izjemen kolektiv tako predavateljev kot kolegov študentov je garancija, da s šolanjem ne osvojiš le novega znanja, temveč spoznaš in skleneš nova prijateljstva.

Maja Milovanovič

Naravovarstvo

Med študijskim letom sem dobila občutek pripadnosti in pravega poslanstva za delo v naravovarstvenem sektorju, zato sem hvaležna predavateljem in sošolcem.”

tail

KONTAKT

Biotehniški center Naklo -Višja strokovna šola, Strahinj 99, 4202 Naklo

Referentka za študijske in študentske zadeve:

Telefon: 04 277 21 45 | Mobitel: 070485 353


Ravnatelj dr. Franc Vidic, franc.vidic@bc-naklo.si

© Biotehniški center Naklo | Produkcija PNV d.o.o.